İleri görüşlü, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, Dünya’nın ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda kendini güncelleyen, teknolojiye hakim, çevreye duyarlı, uygulamayı merkeze koyan ve öğrenen odaklı bir anlayışa sahip, üreticilik, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen, inovasyona yönelik ulusal ve uluslararası alanda çığır açacak bireyler yetiştirmektir.

 

Eğitimi çağdaş ve üretken bilime dayanan, araştırmaları toplum ihtiyaçlarını gözeten ve üretime dönüştüren, eğitime gönül vermiş, uluslararası bilime ve teknolojiye katkı sağlayan, araştırmacı ve lider akademisyenleri ile öğrencilerini buluşturan, Türkiye’nin ve Dünya’nın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunan ‘’Dünya Üniversitesi’’ olmaktır.