Değişen Sınav Sistemi ve Gelişim’le Gençlik Buluşması

PIN

2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi için değişen yeni sınav sistemi ile öğrencilerin daha yalın ve kolay anlaşılabilir bir sınav olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli sınava hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. “YKS sistemindeki asıl amaç öğrencinin sayısal ve sözel okuryazarlığını ölçmek olduğu için aslında daha kolaylaştırılmış bir sınav sistemi olmuştur. Müfredat MEB müfredatına göre de uygulanacağı için ortaöğretim sürecindeki ilgi ve alakayı da arttırmıştır. Öğrencilerin sınav sürecinde sakinliklerini koruyup yine müfredat çerçevesinde derslerine çalışmaları gerekmektedir. Sınav artık öğrencilerin sadece bilgilerini belli bir süre içerisinde ortaya koyması gerektiği çerçeveden çıkıp bilgilerini yorumlamaya dökebildiği ve sınav süresinin de uzadığı bir sürece dönüşmüştür. Bu nedenle sınava girecek öğrencilerimizin kaygılarını, streslerini en az seviyeye indirmeleri gerekmektedir.”

YÖK Başkanımız Sayın Prof.Dr. Yekta Saraç’ın da yeni sınav sistemi ile ilgili “Türkçe ve Matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Milyonlarca öğrenci ve aileye belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, sorular aynen eskisi gibi milli eğitim müfredatından olacak, bu sistemde hak kaybı ve mağduriyetin yaşanmayacağını” bu söyledikleri ile ilgili şunu söyleyebiliriz ki öğrencilerin şuan tek motivasyonunun başarılı olmak ve hedefine ulaşmak olması gerekmektedir.

Yükseköğretim, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracıdır. İnanıyorum ki, yükseköğretim sadece öğrenme ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için değil, aynı zamanda ve daha da önemlisi gelişmiş bilgiyi elde ederek, uyum sağlayarak ve üreterek küresel GELİŞİM’in önünü açmak için var olmalıdır.

İGÜ olarak, geleceğin lideri olmayı hedefleyen üstün yetenekli gençleri, alanlarında profesyonel öğretim üyeleri ile bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlamış olup; girişim odaklı, araştırıcı, sorgulayıcı, üst düzeyde ahlaki değerlere sahip, çözüm odaklı ve toplumsal GELİŞİM’e öncülük edecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

‘’Siz değerli öğrencilerimiz ile birlikte Türkiye’nin ve Dünya’nın ihtiyacı olan her alanda GELİŞİM ilkesini gerçekleştireceğiz. Nitelikli ve profesyonel eğitim programlarında uluslararası kalite standartlarına uygun yeterlilikleri, akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alıp, uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip, evrensel bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye’nin ve Dünya’nın sosyal, ekonomik ve kültürel GELİŞİM’ine sizlerle birlikte katkıda bulunmayı planlamaktayız.’’ dedi

Bilgi kuramları, bugün; ekonomide ve sosyal GELİŞİM’de en belirleyici rolü üstlenmiştir. Keşfedilemeyen bilgiler ise bugün hayatımızın sınırlarını belirlemekte, geleceğimizi şekillendirmektedir.  Öğrenmenin sınırlarını daha da ileriye götürmek için en uygun ortamı farklı eğitim-öğretim modelimizle elde edeceğimize inancım tamdır.

‘’Türkiye’nin ve Dünya’nın finans ve ticaret merkezi olan İstanbul’da yer alan kampüs alanı ile sizlere güvenli ve nitelikli öğrencilik hayatı sunuyoruz. Bu enerjiyi yaşamak ve geleceğe giden bu güzel ve GELİŞİM dolu yolculukta bizlere katılmanız için sizleri İGÜ’ye davet ediyoruz.’’ dedi

Leave Your Comments